Zabijaka.pl API

Sprawdzanie kodu SMS

Nasze api udostępnia możliwość sprawdzenia kodu sms z automatycznym zasileniem konta. Jest to przydatna opcja dla serwerowych sklepików.

http://api.zabijaka.pl/1.1/$kluczapi/sms/$typ/$kod/sms.$typodpowiedzi/$add

lub

http://api.zabijaka.pl/1.1/$kluczapi/sms/$typ/$kod/sms.$typodpowiedzi

$kluczapi - Klucz API który znajduje się w zakładce Konto
$typ - Typ sms, dostępne wartośći: TYP => WARTOŚĆ DOŁADOWANIA

1 => 0.65, 2 => 1.30, 3 => 1.95, 4 => 2.60, 5 => 3.25, 6 => 3.90, 7 => 4.55, 8 => 5.20, 9 => 5.85, 10 => 6.50, 11 => 7.15, 14 => 9.10, 16 => 10.40, 19 => 12.35, 20 => 13.00, 25 => 16.25,

$kod - Ośmio znakowy kod zwrotny sms
$typodpowiedzi - Format w jakim ma być zwrócona odpowiedź, dostępne wartości : json,xml,html,serialize
$add - Dodatkowa opcja która doładowuje automatycznie konto gdy kod jest prawidłowy, dostępna wartość: add

Przykład

http://api.zabijaka.pl/1.1/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e/sms/9/axc3dde6/sms.xml/add

Sprawdź używając klucza api d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e czy kod axc3dde6 o typie 9 jest prawidłowy, jeśli jest prawidłowy to zasil moje konto. Oczekuję odpowiedzi w formacie xml

Możliwe odpowiedzi:


Nieprawidłowy klucz API

<error>1</error>
<txt>Bad API key</txt>Kod nieprawidłowy

<error>2</error>
<txt>Bad code</txt>Kod prawidłowy (bez opcji automatycznego doładowania konta)

<success>1</success>Kod prawidłowy (z opcją automatycznego doładowania konta)

<success>1</success>
<amount>6.12</amount>